Tarieven

Consult tarieven

  • Intake consult 1 – 1,5 uur:   € 100 *
  • Consult 60 minuten:  € 75 *
  • Consult 30 minuten:  € 45 * 
  • Consult 20 minuten:  € 30 * 
  • Advies via e-mail m.b.t. nieuwe onderwerpen: € 20

 

* Inclusief voorbereidingstijd, aanvraag onderzoeken, beoordelen- en uitwerken van onderzoekuitslagen, opstellen behandeladvies, beantwoorden vragen via e-mail betreft het gegeven advies.

De kosten voor laboratorium onderzoeken en supplementen zijn niet inbegrepen.

Vergoedingen

Mijn consulten worden in veel gevallen (deels) vergoed vanuit een aanvullende verzekering.
Deze vergoeding heeft geen invloed op het eigen risico van de basis zorgverzekering.
De consulten vallen onder ‘alternatieve geneeswijzen’.

Eventuele kosten voor onderzoeken, supplementen e.d. worden niet vergoed.

De factuur en betaallink ontvang je per e-mail na het consult. Betalen kan via bankoverschrijving, binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Als je verhinderd bent verzoek ik je dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. 

Beroepsverenigingen

Vitamir en Mirjam Leemans zijn aangesloten bij de volgende erkende beroepsverenigingen:

MBOG met licentienummer: 1296 TL

CAT met licentienummer: CM3426-18-02-20

Klachten 

Het is belangrijk om eventuele onvrede of klacht eerst met de therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Lukt dit niet dan kunt je je klacht indienen bij de beroepsvereniging en geschillencommissie via klachten@mbog.nl of https://www.gatgeschillen.nl/.